Το διορισμό των διευθυντών της

Σε ανώνυμες εταιρείες

το διορισμό των διευθυντών είναιένα θεμελιώδες βήμα στη ζωή της εταιρείας.