Την ανανέωση της ταυτότητας έχει λήξει: διατυπώσεις και έγγραφα

Πρέπει να κάνωγια

να μου ανανεώσουν το δελτίο ταυτότητας Εδώ είναι οι διατυπώσεις για να επαναλάβετε μια κάρτα ταυτότητας