Οι δικηγόροι της Γαλλίας σε απευθείας σύνδεση!


Τα φορολογικά των δικηγόρων - δικηγορικό γραφείο ειδικούς των φορολογικών διαφορών


αν είναι αναγκαίο

Η φορολογική νομοθεσία είναι να βοηθήσει και να υπερασπιστεί τους φορολογούμενους (επιχειρήσεις ή ιδιώτες) στο πρόσωπο της διοίκησης καιπριν από τα αρμόδια δικαστήρια Έχουμε βοηθήσει και να υπερασπιστεί τους πελάτες μας στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τη δημόσια διοίκηση. είτε κατά τη στιγμή της μια απλή αίτηση για πληροφορίες. μια διαδικασία προσαρμογής του φορολογικού ελέγχου. αγωγή ή διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων Μας ζητάτε να επανεξετάσει ένα συγκεκριμένο σημείο του φορολογικού δικαίου. ή να προχωρήσει ο φορολογικός έλεγχος η γενική κατάσταση σας ή της επιχείρησής σας.