Περίοδος πληρωμής

Αν έχετε δυσκολίες να πληρώσετε το φόρο σας, μπορείτε να ζητήσετε, σε εξαιρετικές περιστάσεις, προθεσμία πληρωμής για τον φόρο εισοδήματος, το φόρο περιουσίας ή το φόρο ακίνητης περιουσίας

Η αξιολόγηση αυτής της κατάστασης είναι πάντα εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη της: Αν η διοίκηση δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας των δύο μηνών, η προθεσμία υποβολής της αίτησης, θεωρείται ότι την απέρριψε. Η διοίκηση οφείλει, στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει τον φορολογούμενο αυτό το επιπλέον χρόνο πριν από τη λήξη της περιόδου των δύο μηνών.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση του ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων από το Συγκεκριμένο χώρο, θα πρέπει να ειδοποιηθούν με - στο προσωπικό σας - και να δείτε την απάντηση της διοίκησης, την ασφαλή - από το Συγκεκριμένο χώρο. Εάν, στο τέλος της αυτό το πρώτο βήμα, νιώθεις ότι αυτή η εφαρμογή δεν έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά, μπορείτε να εισάγετε το μεσολαβητή. Για να εισαγάγετε το μεσολαβητή, θα πρέπει να στείλετε το αίτημά σας με - (για να την προσοχή του"Μεσολαβητή φορολογικής περιφέρειας.") ή με Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του μεσολαβητού του φόρου από το τμήμα σας στην ενότητα"Επικοινωνία"σε αυτό το.