Η μαρία μανκούζο - Εταιρεία δικηγόρος στις Βρυξέλλες, το Γραφείο του δικηγόρου σε Τυβιζε, Δικηγόρος, νομικά, εμπορικά, στις Βρυξέλλες, Δικηγόρος, του αστικού Δικαίου σε Τυβιζε

σε συνεννόηση με τον πελάτη

Μετά την άδεια που λαμβάνεται στο καθολικό Πανεπιστήμιο τηςη Μαρία ΜΑΝΚΟΎΖΟ άμεσα αποφάσισε να κάνει μία ως δικηγόρος. Μαρία ΜΑΝΚΟΎΖΟ εκτελεί μια ανάλυση των κινδύνων. και καθορίζει μια στρατηγική διαδικαστικές ή φιλικής διαπραγμάτευσης. για να υπάρξει μια εποικοδομητική λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.