Η διοικητική κράτηση

Μπορείτε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας με τη βελτίωση της σύμφωνα με τις συστάσεις των αντίστοιχων έργων Συμμόρφωση με το νόμο διασφαλίζεται η διοικητική εντολή Διοικητικής κράτησης επιτρέπει να διατηρηθεί σε κλειστό μέροςένας αλλοδαπός που είναι το θέμα του απόφαση απέλασης. αναμένοντας την αναγκαστική απομάκρυνση.