Έμμεση φορολογία, ΦΠΑ, δασμοί - Δικηγόροι - Παρίσι - Γαλλία

Οι ομάδες μας διακρατικής περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιχείρησή σας και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε. Η μοναδική του θέση και την τεχνογνωσία του επιτρέψει να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις και υψηλής προστιθέμενης αξίας, φορολογικό δίκαιο, δίκαιο των επιχειρήσεων και του εργατικού δικαίουΜε εμπειρία πάνω από εβδομήντα χρόνια, για θέματα που αφορούν φόρους επί των πωλήσεων και για την έμμεση φορολογία, η εταιρεία μας υπερηφανεύεται για μια φήμη για την εμπειρία που έχει αναγνωριστεί ευρέως από την αγορά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η αναγνώριση βασίζεται σε μια πολύ ισχυρή τεχνογνωσία των ομάδων του Η επιτυχής διαδικασία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και της κοινότητας επιβεβαιώσετε την τοποθέτηση η εταιρεία μας ως ηγέτης στον τομέα της έμμεσης φορολογίας και τη φήμη για την αριστεία. Η γνώση αυτή είναι δομημένη γύρω από τρεις τομείς: τον ΦΠΑ και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, την έμμεση φορολογία και τα τελωνεία. Εμπειρογνώμονες σε θέματα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αντιμετωπίζονται, μας ειδικευμένους δικηγόρους για σας συμβουλεύει και να σας βοηθήσει σε όλα τα θέματα στο παιχνίδι (ΦΠΑ, τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και επίσημα, οι κανόνες τιμολόγησης, αλλά και τους φόρους παραρτήματα του ΦΠΑ, τους φόρους επί των μισθών), στη Γαλλία όσο και διεθνώς. Στην πράξη, ανεξάρτητα από τη βιομηχανία και το χώρο της επιχείρησής σας, είμαστε σε θέση να παρέμβει στο πλευρό σας (υποστήριξη, ελεγκτικές, συμβουλευτικές και δικαστικές), στους εξής τομείς: κτηματομεσιτικές συναλλαγές, συναλλαγές κεφαλαίου, τη διάρθρωση και τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης των τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο (εντός της εε και εκτός ΕΕ) οι συναλλαγές που διενεργούνται από δημόσια νομικά πρόσωπα ή από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Μας συνδρομή καλύπτει επίσης θέματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των επίσημων υποχρεώσεων ειδικά για το ΦΠΑ. Οι δικηγόροι μας είναι επίσης σε θέση να σας βοηθήσει σε όλα τα θέματα που αφορούν τις έμμεσες εισφορές, τέλη παραρτήματα του ΦΠΑ και άλλους φόρους επί του κύκλου εργασιών (της συμμόρφωσης με τα νομικά πρότυπα σε ισχύ, τη διαχείριση, τη δηλωτική, διαφορών, κ. λπ.), φόρους επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τόσο για τις νομικές πτυχές από τις λεπτομέρειες υλοποίησης Επιπλέον, θα σας βοηθήσει σε όλα σας τα προβλήματα που σχετίζονται με την Εισφορά αλληλεγγύης των εταιρειών. Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης και αυξανόμενη άνοδο της ψηφιοποίησης, της έμμεσης φορολογίας, η οποία επηρεάζει άμεσα την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο εναρμόνισης που ενσωματώνονται, ιδίως, από την έναρξη ισχύος του Νέου Τελωνειακού Κώδικα της Ένωσης.

Σχεδιασμένο για να προσαρμοστεί με την τελωνειακή νομοθεσία της ευρωπαϊκής εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο, ένα διπλό οπτικό πρόληψη της φοροδιαφυγής και την εξάλειψη της διπλής φορολογίας, οι διατάξεις αυτές είναι, επίσης, προορίζεται για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών τελωνείο (εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι υποχρεωτική, για παράδειγμα).

Πηγή περιορισμών, ή ακόμα και κίνδυνο για την επιχείρησή σας, γιατί θα πρέπει συνεχώς να εξασφαλίσει για να είναι σε συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, προοδευτική, την έμμεση φορολογία είναι επίσης μια δυνητική ευκαιρία όσον αφορά τη βελτιστοποίηση των ταμειακών ροών και της αλυσίδας εφοδιασμού σας. Σε όλες αυτές τις περιοχές, οι δικηγόροι μας σε στενή συνεργασία με τις άλλες ομάδες της εταιρίας και βασίζονται στο διεθνές δίκτυο για να παρέχει πρακτικές λύσεις και βιώσιμες, προσαρμοσμένες στις δικές σας κατάσταση και τους προσωπικούς σας στόχους. Η τεχνογνωσία μας, η ευρέως αναγνωρισμένη από τις φορολογικές αρχές, μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά σας, εξασφαλίζοντας ότι έχετε και τη μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.